Hannie van Grootheest

Hannie van Grootheest was op zoek naar je een nieuwe website om haar illustratieve werk te kunnen tentoonstellen. Hannie is gespecialiseerd in het maken van illustraties met de natuur als onderwerp. Belangrijk is het tonen van het portfolio en de biografie over het het persoon Hannie. Zo ontwerpburo heeft gekozen voor WordPress. Check it out op:

www.hannievangrootheest.com